EMISSIONS IN INLAND NAVIGATION

Although inland waterway transport benefits from economies of scale, greenhouse gas emissions and pollutant emissions are raising increasing concern and attention. Technical, operational and transport management measures exist to limit …

GREENING TRANSPORT & Planco Study

Microsoft Word – GREENING TRANSPORT GREENING TRANSPORT & Planco Study “Economical and ecological comparison of transport modes”: Inland navigation holds best records in the economical and ecological comparison of transport …

LNG som bränsle för inlandssjöfarten

Förvätskad naturgas – LNG – får alltmer uppmärksamhet som ett alternativ till existerande marina bränslen. Fördelarna ligger i låga emissioner av kväveoxider, partiklar och svaveldioxid jämfört med t ex marin …

Emelie Deymann

Premiär för inlandspendel

Sveriges första inlandsfartygspendel för containertransport startas i april mellan Stockholm Norvik och Västerås hamn. Läs hela artikeln på Sjöfartstidningen.se