Nu trafikeras Västerås-Norvik med fartyg

Nu avgår det första fartyget mellan Västerås och Norviks hamnar – ett nyhistoriskt ögonblick. Reederi Deymann tillsammans med Barge Transport Sweden drar igång trafikering på Mälaren. Konceptet med fartygstyp och …

EMISSIONS IN INLAND NAVIGATION

Although inland waterway transport benefits from economies of scale, greenhouse gas emissions and pollutant emissions are raising increasing concern and attention. Technical, operational and transport management measures exist to limit …

GREENING TRANSPORT & Planco Study

Microsoft Word – GREENING TRANSPORT GREENING TRANSPORT & Planco Study “Economical and ecological comparison of transport modes”: Inland navigation holds best records in the economical and ecological comparison of transport …

LNG som bränsle för inlandssjöfarten

Förvätskad naturgas – LNG – får alltmer uppmärksamhet som ett alternativ till existerande marina bränslen. Fördelarna ligger i låga emissioner av kväveoxider, partiklar och svaveldioxid jämfört med t ex marin …