Företagspresentation

 

Vi förser den svenska transportmarknaden med billiga och miljövänliga godstransporter på Sveriges inre vattenvägar. Detta ger miljöintresserade svenska företag möjlighet att sänka sina miljöavtryck och minska belastningen på svenska vägar.
Sveriges Inre Vattenvägar omfattar hela Mälarregionen inklusive Stockholm och Hela Vänerregionen inklusive Göteborg samt tillhörande kustområden, se karta nedan.
Vår uppgift är att identifiera och engagera ett EU- rederi smed lämpliga fartyg som kan utföra efterfrågade frakter till ett med lastbil konkurrenskraftigt pris. Det är alltså ett i EU väletablerat och finansiellt stark och företag som utför transporterna. Fraktköparen betalar för utförd enhetsfrakt, t.ex. per container.
Transporterna utförs med miljövänliga, EU-klassade inlandsfatyg. Fartygen uppfyller de svenska kraven på inlandsfatyg och bemannas av erfarna sjömän.
I EU finns idag 22 000 sådana fartyg som kan avlasta det svenska vägnätet miljontals tonkilometer lastbilstransporter. Dessa fartyg är enlig den Holländska Transportdepartementet 12 gånger säkrare än en lastbil som utför samma transportarbete. Enligt IVL har dessa fartyg överlägset bättre miljöprofil än lastbilen, bränsleförbrukningen och CO2 är endast en tredjedel jämfört med om transporten hade utförts med lastbil, se IVL rapport.

Nyheter

Nu trafikeras Västerås-Norvik med fartyg

Nu avgår det första fartyget mellan Västerås och Norviks hamnar – ett nyhistoriskt ögonblick. Reederi Deymann tillsammans med Barge Transport Sweden drar igång trafikering på Mälaren. Konceptet med fartygstyp och …

EMISSIONS IN INLAND NAVIGATION

Although inland waterway transport benefits from economies of scale, greenhouse gas emissions and pollutant emissions are raising increasing concern and attention.Technical, operational and transport management measures exist to limit emissions, …

GREENING TRANSPORT & Planco Study

Microsoft Word – GREENING TRANSPORT GREENING TRANSPORT & Planco Study “Economical and ecological comparison of transport modes”: Inland navigation holds best records in the economical and ecological comparison of transport …

LNG som bränsle för inlandssjöfarten

Förvätskad naturgas – LNG – får alltmer uppmärksamhet som ett alternativ till existerande marina bränslen. Fördelarna ligger i låga emissioner av kväveoxider, partiklar och svaveldioxid jämfört med t ex marin …

Emelie Deymann

Premiär för inlandspendel

Sveriges första inlandsfartygspendel för containertransport startas i april mellan Stockholm Norvik och Västerås hamn. Läs hela artikeln på Sjöfartstidningen.se